Navigace: Cestování » Průvodce » Lázně » Termální lázně » Slovensko

Termální lázně Slovensko

- nabídky ubytování na Slovensku (více o booking.com)
- aktuální nabídka lázeňských zájezdů
- hotely, apartmány, chaty na Slovensku
- přehledná nabídka ubytování na serveru Delia.sk

Široká nabídka termálních lázní

Termální lázně Slovensko nabízejí jak klasická sanatoria, tak i moderní parky. Stačí si vybrat z široké nabídky tradičních lázeňských měst jako například Ruzbachy, Poprad, Turčianske Teplice a mnoha dalších.

Kalokagathia země pod Tatrami

Symbol antického imperativu, vyjadřující neoddělitelnost krásy a dobra, je dnes málokdy chápán mimo souřadnice filosoficko-estetických úvah nad dějinami etických soudů. Mohlo by se zdát, že význam tohoto spojení je pohřben pod křídou prášící se staletí na hlavy astmatiků ve školních škamnech a který jen ve výjimečných případech odhalují archeologové lidského myšlení v nových a pozoruhodných souvislostech. Zbývá tu však jedna zkratka do mysli antického člověka, která i méně citlivému středoevropanovi učaruje svojí prozaičností. Na počátku této zkratky je zakoupení jízdenky do některého ze slovenských rájů lázeňství.

Hluboká podtatranská údolí stejně jako písčité nížiny břehů Dunaje nabízejí ideální podmínky k procházce po místech, kde výsledek zdravého těla a krásné duše není "pouhým" symbolem, ale navýsost žitou zkušeností. Zde se tedy zaměříme na místa, kde voda kondenzující chladem karpatských štítů, která prochází dlouhou a spletitou cestu podzemními průrvami, obohacena minerály a zemskou energií ohřátá na potřebnou teplotu, prýští k nebi jako lidská duše ke hvězdám.

Lokality termálních lázní

Geografické rozložení hlavních termálních lázní na Slovensku v zásadě kopíruje dvě hlavní linky. První z nich je tvořeno horstvy, která se táhnou od západu k východu celým severním a centrálním Slovenskem. Tato lázeňská střediska jsou charakteristická zejména horkými prameny s velice různorodou chemickou skladbou. Nacházejí se z pravidla v údolích mezi hlavními horskými masivy nebo při ústí údolí do Vážské nebo Dunajské nížiny. V těchto místech se nacházejí geologické zlomy, které jsou předpokladem termálních pramenišť. Vody zde pramenící jsou charakteristické střední až vysokou mineralizací, nejčastěji se jedná o sodno-hořečnato-vápenaté termální vody o teplotě 30 až 60°C. Tento typ termálů se na Slovensku vyskytuje zejména kolem center jako jsou Žilina a Trenčín ale i na východě poblíž Košic.

Druhou významnou lokalitou, kde se vyskytují termální prameny je podunajská nížina, která svým charakterem navazuje na světově proslulé Maďarské teplé koupele. Termální voda v těchto místech má zcela jiný charakter než v podhorských oblastech. Je méně mineralizovaná a obyčejně obsahuje značné množství rozpuštěného kysličníku uhličitého. Velice často je voda z nížinných slovenských lázní lehce radioaktivní. Nejedná se zde většinou o lázně v tradičním slova smyslu, podobné například proslulým piešťanským, ale spíše o menší termální koupaliště, bez lékařsky kontrolovaných procedur. V poslední době se investují značné prostředky i do těchto míst a na jihu Slovenska tak začínají vyrůstat velice zajímavé resorty pro letní i zimní relaxaci. Tento typ termálních lázní je lékaři hojně doporučován zejména pro kardiaky, pro velké množství rozpuštěného CO2.

Vývoj lázeňských objektů

Z pohledu lázeňství nejen našich východních sousedů se dlouhá léta totality podepsala hlubokou jizvou nejen na principu lázeňské péče, ale i na architektonickém a obecně kulturním vyznění. Původní lázeňské domy a pavilony chátraly, zatímco nové, době svého vzniku přizvukující, rostly jako houby po dešti. Ke konci 80. let jsme se tak mohli setkat s velice různorodou směsicí zchátralosti zástavby staré a nepříliš harmonickou šedí nové, která tehdy ještě Československým lázeňským místům klientelu nelákala. Obrat k tradici přichází s rostoucím zájmem západní klientely a rostoucími nároky klientely zdejší. Právě peníze západní klientely a její nároky do značné míry obnovily ráz zdejších lázní, alespoň co se týče původních staveb. Vedlejším efektem jsou potom moderní aquaparky, které jako supermarkety rostou na okrajích lázeňských měst. Obecně je však možné říci, že ráz slovenských lázeňských středisek znovu nabyl podoby srovnatelné se světovým standardem, což je patrné zejména podle důrazu na proklamaci staleté tradice lázeňství v daném místě. Všechna proslulejší slovenská lázeňská střediska dnes nabízejí služby a ubytování na evropské úrovni, což znamená hlavně možnost volit jednodušší a levnější ubytování za rozumné ceny stejně jako luxus ubytování se vším co k němu patří za částky někdy přesahující meze běžné představivosti.

Moderní procedury v lázních

V podobném smyslu je možné mluvit i o nabídce léčebných procedur. Přestože bylo zdravotnictví do jisté míry chloubou socialistického zřízení a lázeňství bylo považováno za neoddělitelnou součást zdravotní péče, nemohly slovenské lázně nabídnout tak širokou plejádu léčebných procedur jako tomu bylo na západě. I v tomto ohledu se však standardy naprosto změnily, přestože to kolikrát mělo za následek poněkud necitlivou proměnu rázu daného lázeňského města. V dnešní nabídce slovenských lázeňských resortů tak můžeme vedle tradiční balneoterapie a masáží najít značné množství moderních léčebných a relaxačních procedur jako jsou například různé druhy aromaterapií, solné jeskyně, kryoterapie a ostatní. Nespornou výhodou slovenských lázní je potom tradičně přísný lékařský dohled nad harmonogramem procedur konkrétního pacienta, který zajišťuje, aby terapie nemocnému náhodou nepřitížila. S tímto standardem se nesetkáme zdaleka všude na světě, přestože je tolik důležitý.

Slovenské termální lázně se specializují zejména na doléčování pooperačních stavů při nemocech opěrné soustavy a chronické nemoci související rovněž s opěrným systémem. Dále jsou specializovány podle konkrétního druhu vody, která v daných místech pramení. Jedny z nejproslulejších slovenských lázní, Piešťany, nabízejí například ještě léčbu nervové soustavy a doléčování onkologických onemocnění.

Diskuze

téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
téma: Lázně,
poslední příspěvek: 1. ledna
hotel: Citadines - DE1000.400.8
strava: Bez stravy
od: 17.8. 2013
délka pobytu: 8 dní
do: 24.8. 2013
hotel: Rezidence Cristallo
strava: Bez stravy
od: 2.6. 2013
délka pobytu: 8 dní
do: 9.6. 2013